Wypominki

WYPOMINKI – 2020 / część I – godz. 7.45 /

Miłosierdziu Bożemu polecają się dusze zmarłych biskupów: Jerzego Ablewicza, Józefa Życińskiego; zmarłych kapłanów a szczególnie: Mariana Koterby; dusze fundatorów i budowniczych Kościoła; zmarłych nauczycieli i wychowawców, którzy pracowali w naszej parafii; dusze ludzi, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny, oraz dusze zmarłych:

Rozalia Franciszka Józef Obrzud; Maria Bronisław Józef Nowogórscy, Zofia Stanisław Kotlarz, Stanisława Antoni Żelazko, Zofia Hyclak; Zofia Bogdańska, Ignacy Władysława Jan Elżbieta Janik, Michał Maria Anna Plata; Augustyn Andrzej Sebastian Bilski; Wincenty Zofia Plata, Stanisław Zofia Plata, Kazimiera Plata, Michał Stanisław Sobczak, Weronika Grońska, Teresa Iwona Gołąbek; Franciszek Zofia Jan Plata, Maria Wojciech Krajewscy, Zofia Jan Krajewscy, Tadeusz Kos, Teresa Józef Stanisław Kolbusz; Janina Józef Górka, Maria Józef Tadeusz Stanisław, Franciszek Plata, Anna Katarzyna Michał Andrzej Bodziony, Józef Ciągło Krystyna Władysław Bodziony, Andrzej Hebda; Władysław Zofia Władysław Antoni Plata, Stanisława Józef Olszak; Anna Wojciech Jan Dzierzęga, Wojciech Janik, Ewa Cudzich, Maria Józef Naglak, Mieczysław Komperda, Józef Buła; Józef Wanda Migacz, Franciszek Mikołaj Plata Andrzej Hebda; Franciszek Rozalia Matiaszek, Maria Rożek, Weronika Florek, Wojciech Aniela Jojczyk, Ignacy Maria Migacz; Katarzyna Franciszek Stefan Serafin, Stefania Jan Stanisław Fryzowicz, Stanisław Jan Szczerba; Adam Żelazko, Teresa Wojciech Szewczyk; Ks. Władysław Marcinowski, Jerzy Elżbieta Jakub Józefa Maria Edward Marcinowscy, Jakub Maria Gutowscy; Maria Piotr Kożuch, Jan Stefania Władysław Zwolińscy, Józef Chlebek; Stanisława Stanisław Staniszewscy, Zofia Józef Kuzak; Henryk Stanisław Marianna Dobosz, Henryka Dariusz Kujawa, Władysław Kazimierz Józefa Janina Rakowscy; Maria Stanisław Tokarz, Józef Maria Zwolińscy, Józef Stanisława Tokarz; Szczepan Bargieł, Jan Małgorzata Jan Jurkowscy; Wojciech Anastazja Noga, Józef Maria Wincenty Zofia Dara, Jan Magdalena Krzak, Jan Zofia Zbigniew Gródek, Jan Teresa Kucharczyk, Andrzej Cieślicki, Władysław Mazur; Józefa Władysław Kazimierz Janina Rakowscy, Franciszek Maria Zwolińscy, Henryk Dobosz; Stanisław Maria Józef Plata, Józef Maria Franczyk; Władysław Krzysztof Kowalczyk, Stanisława Kunicka; Ks. Wojciech Kubacki, Janina Józef Kubacki, Protazy Lorek, Stanisław Ledniowski; Józef Anna Stanisław Władysław Marek Stanisław Dadał, Stanisław Genowefa Franciszek Gurgul; Jan Rozalia Franciszek Stanisław Ignacy Gertruda Olszak, Zbigniew Anna Madejewscy; Teofila Stanisław Kurowscy, Janina Kmiecik, Zofia Mikołaj Gurgul; Ludwika Michał Franciszek Józef Plata, Weronika Bronisław Zenon Czesław Piszczek, Krystyna Bodziony; Jan Michał Agnieszka Stanisław Ledniowscy, Janina Teofil Gomółka, Teofil Uryga, Bronisław Litwa, Władysław Kłodziński; Józef Kachniarz, Bronisław Władysław Marcela Kuchnia; Michał Anna Kasprzyk, Jan Janina Osika, Józef Apolonia Plata; Józef Jan Kumor, Aniela Jan Świechowscy, Józef Kunegunda Król, Ks. Stanisław Maślak; Franciszek Plata Stanisława Teofil Kotlarz, Zofia Jan Krajewscy; Józef Stefania siostra Juwencja Wawrzyna Plata, Władysław Katarzyna Żelazko; Andrzej Kawalec, Stefania Feliks Bronisław Ciapała; Franciszek Katarzyna Władysław Kotlarz, Michał Katarzyna Justyna Leon Dara; Jan i Jan Miczołek, Stanisława Dadał, Robert Herduś; Zofia Maria Jakub Plata, Irena Władysław Król, Józef Matyjaszek, Weronika Zofia Popardowskie; Stanisława Kunicka, Wojciech Maria Krajewscy, Salomea Ludwik Konopka, Józef Wastag, Józef Kunicki; Stanisław Maria Józef Plata, Franciszek Józefa Szewczyk, Stanisława Sułkowska; Elżbieta Józef Teofil Józef Krajewscy, Bronisława Stefan Hebda; Zofia Józef Ludwik Wastag, Józef Katarzyna Krężel; Stanisława Kunicka, Maria Wojciech Krajewscy, Józef Kunicki; Stanisława Stanisław Wiesław Józef Kurowscy, Barbara Klemens Słowik, Maria Piotr Robert Herduś; Władysław Michał Ludwika Świechowscy, Jan Rozalia Skoczeń; Kazimierz Maria Olchawa, Józef Bużykowski, Jan Dara, Maria Antosz; Wincenty Kunegunda Ignacy Uryga, Zygmunt Grojec, Michał Stefania Kożuch; Janina Józef Elżbieta Franciszek Fryzowicz; Wojciech Kunegunda Fiut, Marek Konopiński; Zofia Ignacy Plata, Edward Jan Hebda, Piotr Trystuła; Władysław Józef Antoni Kunegunda Antoni Gancarczyk, Zofia Wojciech Bronisław Kuchnia, Franciszek Fryzowicz; / Józef Piwowar, Genowefa Dara; Stanisława Jóżef Anna Dadał; Stanisław Maria Żelazko, Jan Michał Kubik; Ignacy Maria Mróz, Stanisław Janina Wielek, Bronisław Tadeusz Kazimierz Rodak; Stanisław Kunegunda Wastag, Jan Barbara Stanisław Gutowscy; Franciszek Żelazko, Rozalia Jan Skrzymowscy; Janina Stanisław Wielek, Maria Ignacy Mróz; Jan Maria Zygmunt, Czesław Stefania Frączek, Maria Skoczeń, Tadeusz Grochowski; Katarzyna Wojciech Bielak, Barbara Jan Stanisław Gutowscy; Kazimierz Szczęśniak, Maria Tadeusz Kaczmarczyk, Stanisław Kunegunda Wastag; Władysław Anna Wojciech Zielińscy, Jan Stefania Jan Hejmej, Małgorzata Sikora, Cecylia Roman Malinowscy; Helena Ignacy Władysław Edward Janina Adam Żelazko, Jan Lizoń, Zofia Stanisław Edward Burdaccy, Teresa Jóżef Edyta Tomasik, Franciszek Walkosz; Weronika Franciszek Żelazko, Kazimiera Plata, Kazimierz Kożuch, Anna Wojciech Bolesław Marcinowscy; Aniela Jan Świechowscy, Józef Wastag, Jan Fryzowicz; Józef Anna Matyaszek, Jan Katarzyna Stanisław Żelazko, Maria Wastag, Kunegunda Lorek; Jakub Maria Julian Pasiut, Katarzyna Fiut, Rozalia Leśniak, Rozalia Jerzy Ciszewscy; Franciszek Katarzyna Szczepan Marianna Władysław Kotlarz, Helena Stanisław Kazimierz Banach, Jan Dara; Helena Aleksander Anna Józef Plata, Zofia Franczak, Mikołaj Jakub Wilczyński, Agnieszka Stanisław Andrzej Trystuła, Kazimiera Kmak, Andrzej Jakubiak, Teresa Franciszek Michał Mrowca; Józef Maria Wąsowicz, Józef Kunegunda Król, Wojciech Stefania Górczyk, Leopold Anna Jaromin, Bronisław Kazimiera Berestka, Franciszek Król, Danuta Cieśla, Edmund Piotr Gburek, Bronisław Żelazko, Zygmunt Zofia Walasiak; Anna Franciszek Maria Józef Witeccy, Józef Maria Jakub Nadobny, Michał Maria Józef Zarabscy, Władysław Ludwika Stanisław Zwolińscy, Stanisław Bronisława Zarabscy, Wojciech Zieliński, Jan Stanisław Wastag;

WYPOMINKI – 2020 / część II – godz. 10.15 /

Miłosierdziu Bożemu polecają się dusze zmarłych biskupów: Jerzego Ablewicza, Józefa Życińskiego; zmarłych kapłanów a szczególnie: Mariana Koterby; dusze fundatorów i budowniczych Kościoła; zmarłych nauczycieli i wychowawców, którzy pracowali w naszej parafii; dusze ludzi, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny, oraz dusze zmarłych:

Wojciech Anna Maria Plata, Franciszek Bronisława Dara, Jan Gutowski, Aniela Florek; Jan Elżbieta Wojciech Janik, Ewa Cudzich, Teodor Maria Haraman, Jan Mikołaj Warchoła, Władysław Maria Janik; Stanisław Anna Jurczak, Bronisław Danuta Jurczak, Józef Maria Kulig, Zofia Hyclak; Stanisław Tadeusz Bodziony, Wanda Antoni Kunicki, Ks. Kazimierz Kunicki, Władysław Kunicki, Maria Edward Gurgul, Jakub Kotas; Aniela Władysław Król, Maria Kunegunda Wojciech Anna Wojciech Kasprzyk, Józef Skoczeń; Katarzyna Józef Stanisław Krzak, Piotr Andrzej Górka, Stanisława Jan Jabłońscy, Helena Stanisław Kuniccy; Stanisław Teofil Kotlarz, Anna Józef Gomółka; Maria Józef Witeccy, Józef Ruchała, Antoni Plata, Janina Mikulska, Ludwika Zwolińska; Józef Andrzej Drabik, Józefa Król; Jan Maria Bodziony, Józef Ciapała; Maria Józef Bronisław Stanisław Wajda, Maria Witecka, Antoni Plata; Jan Kunegunda Stanisław Fiut; Wojciech Katarzyna Józef Władysław Maria Lorczyk; Ludwik Zofia Rządca, Janina Jan Rządca, Stanisław Maria Żelazko; Wanda Katarzyna Jakub Konstanty, Adam Pasiut, Agnieszka Żelazko; Wojciech Kazimierz Wojciech Maria Wielek, Wincenty Zofia Dara, Janina Uryga; Maria Józef Bronisław Nowogórski, Zofia Stanisław Kotlarz Stanisława Antoni Żelazko, Rozalia Franciszek Rozalia Antoni Gancarczyk; Adam Pasiut, Jan Katarzyna Ledniowscy, Antoni Żelasko, Wanda Konstanty; Janina Jan Krajewscy, Ludwika Józef Gomółka, Ewa Krajewska; Piotr Julia Plata, Stefania Józef Mróz, Stanisław Mieczysław Czech; Józef Wastag, Stanisław Stefania Jan Fryzowicz; Anna Józef Kamińscy, Apolonia Franciszek Józef Dadał; Maria Franciszek Bodziony, Czesław Robert Niejadlik; Stanisław Leszek Rusnak, Katarzyna Wojciech Rusnak, Maria Władysław Uryga, Władysława Mastalerz; Franciszek Plata, Maria Wojciech Zofia Jan Krajewscy, Zofia i Jan Plata; Kazimierz Jan Anna Plata, Franciszek Antonina Józef Bodziony; Maria Wincenty Józef Skoczeń, Maria Jan Zwolińscy; Franciszek Maria Franciszek Bronisława Gomółka, Jan Rozalia Jan Wojciech Franciszek Wnęk, Stanisław Kunegunda Mężyk, Jan Helena Stanisław Walkowscy, Krystyna Kałuzińska; Michał Elżbieta Król, Wojciech Katarzyna Skrzymowscy, Kunegunda Fryzowicz, Józef Władysława Helena Migacz, Halina Butryn; Stanisław Michał Sobczak, Kazimiera Plata, Weronika Józef Grońscy, Walenty Mirosław Maśko, Maria Władysław Sobczak, Czesław Słotwiński; Maria Franciszek Katarzyna Stanisław Fiut, Maria Jan Perlik, Józef Witecki, Zofia Hebda, Maria Glaba, Maria Jan Zwolińscy, Bronisław Jan Wojtas; Władysław Jan Morzywołek, Julia Antoni Komin, Jan Anna Elżbieta Józef Elżbieta Plata; Wojciech Magdalena Bronisław Żelasko, Wojciech Stefania Władysław Ledniowscy, Wojciech Stefania Górczyk, Józef Kunegunda Król, Helena Tomasz Mordarscy, Wanda Janusz Kolarz, Józef Szołdrowski; Maria Błachut, Aniela Jóżef Krajewscy, Seweryn Maria Piekarczyk; Jan Wastag, Piotr Anna Plata, Janina Stefan Szkarłat; Salomea Ludwik Konopka; Marian Trzciński, Bronisław Marcela Władysław Kuchnia; Antoni Szewczyk, Katarzyna Hanzel; Ludwika Michał Plata; Feliks Salamon, Józef Ludwika Litwa; Anna Jan Jakub Jurkowscy; Jan Kurowski; Jan Stefania Kroczek; Anna Stanisław Krajewscy; Genowefa Władysław Gąsiorowscy; Weronika Tadeusz Bodziony; Bronisława Władysław Wielek; Stefan Maria Pietrzak, Jan Zofia Jurkowscy; Katarzyna Wojciech Pietruszka, Alfreda Roman Cabała, Maria Pszczółka; Władysław Krzysztof Franciszek Józef Kowalczyk, Janina Teofila Stanisław Aniela Franciszek Kurowscy, Piotr Kożuch, Ks. Władysław Marcinowski, Jerzy Elżbieta Jakub Józefa Maria Edward Marcinowscy, Jakub Maria Gutowscy, Tadeusz Zaręba, Weronika Franciszek Żelazko, Zofia Basiaga; Jan Józefa Stanisław Mordarscy, Szczepan Maria Roman Marek Kożuch; Genowefa Władysław Gąsiorowscy, Genowefa Władysław Marian Dara; Stanisława Stanisław Dara, Janina Mieczysław Plata, Krzysztof Tokarczyk; Stanisława Teofil Maria Stanisław Józefa Kotlarz, Zofia Franciszek Bodziony, Anna Jurkowska; Jan Kunegunda Antoni Tadeusz Wojsław, Stefan Dara, Anna Kamińska, Maria Garwol; Marek Roman Kożuch, Wojciech Maria Roman Marianna Marcinowscy, Ludwika Józef Gomułka, Janina Edward Żelazko, Maria Edward Gurgul; Jan Kroczek, Anna Stanisław Jan Żelazko, Genowefa Rejowska; Leonia Jóżef Szczepaniak, Ks. Stanisław Janik, Jan Janik, Franciszek Biernat, Józefa Tadeusz Luberda; Kunegunda Jakub Maria Józef Władysław Ignacy Matiaszek; Józef Jan Kumor, Józef Kunegunda Władysław Aniela Józef Kunegunda Król, Władysław Stanisława Lach; Jan Janina Bronisław Kurowscy, Józef Anna Stanisław Plata, Władysław Kurowski; Kazimiera Franciszek Pawlik, Jan Palki, Nikodem Plata, Józefa Szczepaniak, Grzegorz Hajduga, Katarzyna Klag; Janina Stanisław Katarzyna Duda, Władysław Franciszek Rozalia Bukowiec, Zofia Zygmunt; Anna Stanisław Uryga, Józef Piwowar; Józef Anna Eugeniusz Bodziony; Jan Duda; Maria Marcinowska; Jan Fryzowicz; Antoni Gancarczyk, Krystian Dudek; Zofia Jan Matiaszek, Edward Plata; Piotr Kunicki, Janina Jan Krajewscy; Stanisław Teresa Bronisław Plata; Ryszard Józef Aniela Stefan Szarata; Jan Kawalec; Edward Genowefa Gieniec; Bronisław Władysław Kumor; Roman Pawlik, Zofia Nowińska, Weronika Stanisław Krzak; Jan Józefa Jan Mordarski, Stefania Andrzej Wójs, Józef Kamil Witkowski; Stefania Władysław Stanisław Ledniowscy; Jan Maria Witkowscy, Jan Małgorzata Jurkowscy; Anna Władysław Stanisław Kawalec; Stefania Jan Ignacy Janik, Jan Kawalec; Bronisława Wojciech Plata, Franciszek Maria Plata, Stefan Stefania Kuzak, Jóżef Witecki; Bronisława Wojciech Maria Franciszek Plata, Wojciech Jadwiga Wojciech Gutowscy; Maria Edward Gurgul, Władysław Dadał, Jakub Kotas, Józef Perlik, Józef Anna Dadał; Jan Fryzowicz, Maria Jan Kamińscy, Adam Pasiut, Wanda Konstanty, Teresa Lorek, Maria Bodziony; / Janina Jan Ewa Krajewscy; Janina Eugeniusz siostra Alicja Maria Krzyszowscy, Małgorzata Miętus, Jan Zawiliński; Danuta Tadeusz Górka, Daniel Halina Kozielec, Helena Zygmunt, Elżbieta Gustaw Migacz; Stefania Bolesław Noga; Stefania Michał Janina Bolesław Kożuch, Maria Stanisław Lorek, Zofia Ruchała; Zofia Plata, Aniela Bronisław Pasiut; Julia Wojciech Katarzyna Józefa Fiut, Rozalia Leśniak, Julian Pasiut; Janina Józef Staniszewscy, Franciszka Stanisław Sułkowscy, Krystyna Bodziony; Jan Józef Zofia Fryzowicz, Franciszek Maria Gomułka, Włodzimierz Maria Kosińscy; Władysław Zofia Antoni Władysław Plata, Maria Witecka; Jakub Maria Pasiut, Stanisław Stefania Julian Pasiut; Zofia Wojtaczka, Wojciech Jadwiga Wojciech Gutowscy; Jan Zofia Józef Piwowar, Jakub Apolonia Józef Dara;