Wypominki

WYPOMINKI – 2023 / część I – godz. 7.45 /

Miłosierdziu Bożemu polecają się dusze zmarłych biskupów: Jerzego Ablewicza, Józefa Życińskiego; zmarłych kapłanów a szczególnie: Mariana Koterby; dusze fundatorów i budowniczych Kościoła; zmarłych nauczycieli i wychowawców, którzy pracowali w naszej parafii; dusze ludzi, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny, oraz dusze zmarłych:

Maria Józef Bronisław Nowogórscy, Zofia Stanisław Kotlarz, Stanisław Antoni Żelasko, Zofia Hyclak; Janina Franciszek Józef Zofia Jan Plata, Maria Wojciech Zofia Jan Krajewscy, Andrzej Deryński, Teresa Józef Stanisław Kolbusz, Andrzej Cieślicki, Tadeusz Kos, Elżbieta Jan Filip Błaszczyk, Maria Józef Patynowski; Anna Stanisław Danuta Bronisław Jurczak, Maria Józef Kulig, Zofia Hyclak; Marianna Stanisław Henryk Dobosz, Kazimierz Janina Józefa Władysław Rakowscy, Henryka Dariusz Kujawa; Zofia Bogdańska, Jan Elżbieta Ignacy Władysława Janik, Jerzy Michał Maria Plata; Franciszek Rozalia Matiaszek, Tadeusz Weronika Florek, Roman Maria Rożek, Wojciech Aniela Jojczyk; Wanda Józef Migacz, Janina Franciszek Józef Mikołaj Plata; Honorata Zielińska, Waleria Franciszek Tadeusz Kazimierz Kościółek, Tadeusz Bąk; Władysław Zofia Władysław Antoni Plata; Stanisława Stanisław Staniszewscy, Zofia Józef Kuzak; Józef Franciszka Rozalia Obrzud, Stanisław Kunegunda Wastag; Teofila Stanisław Anna Kurowscy, Zofia Mikołaj Gurgul, Janina Jan Kmiecik; Maria Seweryn Piekarczyk, Aniela Józef Włodzimierz Krajewscy, Maria Błachut; Jan Małgorzata Jan Teresa Jurkowscy; Maria Jan Witkowscy, Zofia Jan Bulzak; Władysław Stanisław Stefania Jan Fryzowicz, Stanisław Jan Szczerba, Katarzyna Franciszek Stefan Serafin; Władysław Józefa Kazimierz Janina Florian Wiktoria Rakowscy, Franciszek Marianna Zwolińscy, Henryk Dobosz; Maria Piotr Jan Kożuch, Stefania Jan Władysław Zwolińscy, Józef Chlebek; Kazimierz Maria Tadeusz maria Olchawa, Józef Burzykowski, Zofia Stanisław Garalowski, Jan Dara; Michał Justyna Katarzyna Walenty Teresa Jan Dara, Andrzej Jania, Franciszek Katarzyna Kotlarz; Wincenty Kunegunda Ignacy Henryk Uryga, Michał Stefania Kożuch, Józef Piwowar, Zygmunt Grojec, Julia Edward Czerwiński; Ludwik Zofia Józef Wastag, Józef Katarzyna Krężel; Wincenty Zofia Kazimiera Stanisław Zofia Plata, Stanisław Bronisława Sobczak; Justyna Plata, Krystyna Bodziony; Bronisława Władysław Wielek; Józef Ciągło, Krystyna Władysław Bodziony, Andrzej Hebda, Stanisław Tadeusz Bodziony; Jan Zwoliński, Jan Stefania Kroczek; Zofia Wojtaczka, Wojciech Jadwiga Wojciech Gutowscy; Jan i syn Jan Miczołek, Stanisława Józef Dadał, Robert Herduś, Tadeusz Grochowski; Anna Bielak, Ignacy Maria Mróz, Stanisław Janina Wielek; Janina Józef Księża Wojciech Kazimierz Kubaccy, Protazy Lorek; Stanisława Kunicka, Maria Wojciech Krajewscy, Józef Kunicki; Andrzej Kawalec, Stefania Feliks Bronisław Ciapała; Anna Władysław Jan Kawalec, Stefania Jan Ignacy Janik; Michał Anna Kasprzyk, Jan Janina Osika, Józef Apolonia Plata; Antoni Szewczyk, Katarzyna Hanzel; Mieczysław Sekuła, Stanisław Julia Górka; Weronika Robert Ludwika Wardęga, Karolina Michał Wilczyński, Andrzej Hebda; Michał Ludwika Plata; Bronisław Bodziony, Jakub Kunegunda Matiaszek; Bronisława Stanisław Michał Sobczak, Kazimiera Plata, Weronika Grońska; Franciszek Rozalia Jan Olszak, Anna Zbigniew Madejewscy, Wojciech Maria Jan Gurgul; Anna Stanisław Uryga, Józef Piwowar; Stanisław Apolonia Franciszek Dadał, Józef Anna Kamińscy; Jan Józef Zofia Fryzowicz, Franciszek Maria Gomułka, Włodzimierz Maria Kosińscy; Marian Trzciński, Bronisław Marcela Władysław Kuchnia; Maria Stefan Pietrzak, Zofia Jan Jurkowscy; Józef Janina Staniszewscy, Stanisław Franciszka Sułkowscy, Krystyna Bodziony; Justyna Ludwika Michał Józef Franciszek Plata, Weronika Bronisław Czesław Zenon Piszczek; Jan Kamiński, Adam Zofia Pasiut, Jan Maria Kamińscy, Janina Tadeusz Michalik, Teresa Antoni Toporek; Stanisław Maria Józef Plata, Franciszek Józefa Stanisława Szewczyk; Tadeusz Stanisław Bodziony, Daniel Kozielec, Elżbieta Gustaw Migacz, Helena Zygmunt; Stanisława Józef Dadał, Józef Anna Dadał; Janina Józef Górka, Maria Józef Bodziony, Janina Jan Kuchnia, Michał Katarzyna Anna Andrzej Bodziony; Józef Anna Władysław Stanisław Marek Stanisław Dadał, Stanisław Genowefa Franciszek Gurgul; Ks. Władysław Marcinowski, Jerzy Elżbieta Jakub Józefa Marcinowscy, Maria Edward Marcinowscy Maria Jakub Gutowscy; Stanisława Kunicka, Władysław Krzysztof Kowalczyk; Józef Maria Wincenty Zofia Dara, Wojciech Anastazja Noga, Jan Magdalena Krzak, Jan Zofia Zbigniew Gródek, Jan Teresa Kucharczyk; Stefania Władysław Rozalia Franciszek Bukowiec, Janina Edward Katarzyna Stanisław Duda, Anna Jóżef Waligóra; Maria Jakub Zofia Anna Wojciech Plata, Jóżef Matiaszek, Irena Władysław Król, Czesław Zofia Weronika Popardowscy; Franciszek Weronika Żelazko, Kazimiera Plata, Anna Wojciech Marcinowscy, Katarzyna Władysław Żelazko, Bronisława Stanisław Sobczak, Zofia Wincenty Plata, Weronika Augustyn Groński, Kazimierz Kożuch; Janina Teofil Uryga, Bronisław Litwa, Janina Teofil Gomółka, Władysław Kłodziński, Krzysztof Łakomy; Michał Władysław Ludwika Świechowscy, Jan Rozalia Skoczeń; Stanisław Kunegunda Wastag, Jan Barbara Stanisław Gutowscy; Adam Żelazko, Teresa Wojciech Szewczyk; Zofia Ignacy Plata, Jan Edward Hebda, Zbigniew Piotr Trystuła; Stanisława Stanisław Wiesław Jadwiga Józef Kurowscy, Maria Piotr Robert Herduś, Barbara Klemens Słowik; Zofia Jan Józef Piwowar, Jakub Apolonia Józef Dara; Anna Wojciech Katarzyna Bielak, Jan Barbara Stanisław Gutowscy; Kazimierz Szczęśniak, Maria Tadeusz Kaczmarczyk, Stanisław Kunegunda Wastag; Ignacy Uryga, Genowefa Dara Józef Piwowar; Ignacy Maria Mróz, Stanisław Janina Wielek, Kazimierz Tadeusz Bronisław Rodak; Helena Ignacy Władysław Edward Janina Adam Żelazko, Zofia Stanisław Edward Burdaccy, Teresa Józef Edyta Tomasik; Stanisława Kunicka, Maria Wojciech Krajewscy, Salomea Ludwik Konopka, Janina Józef Wastag, Józef Kunicki; Jan Maria Zygmunt, Józef Maria Patynowscy, Czesław Stefania Frączek, Marcin Skoczeń, Tadeusz Grochowski; Stanisław Maria Żelazko, Władysław Lorek, Antoni Szymaniec, Jan Michalina Kubik, Franciszek Wanda Zarzyccy;

WYPOMINKI – 2023 / część II – godz. 10.15 /

Miłosierdziu Bożemu polecają się dusze zmarłych biskupów: Jerzego Ablewicza, Józefa Życińskiego; zmarłych kapłanów a szczególnie: Mariana Koterby; dusze fundatorów i budowniczych Kościoła; zmarłych nauczycieli i wychowawców, którzy pracowali w naszej parafii; dusze ludzi, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny, oraz dusze zmarłych:

Władysław Aniela Król, Wojciech Anna Maria Wojciech Kunegunda Kasprzyk, Antoni Lorczyk, Józef Skoczeń; Jan Duda; Jan Kurowski; Wojciech Anna Maria Plata, Franciszek Bronisława Dara, Jan Gutowski, Aniela Florek; Maksymilian Zwoliński, Jan Maria Zwolińscy, Wincenty Maria Józef Skoczeń; Ludwik Zofia Janina Jan Rządca, Maria Stanisław Żelazko; Kazimierz Plata, Franciszek Antonina Józef Bodziony, Anna Jan Plata; Józef Antoni Wojciech Katarzyna Lorczyk; Julia Piotr Plata, Stefania Józef Mróz, Stanisława Mieczysław Czech; Michał Elżbieta Król, Katarzyna Wojciech Skrzymowscy, Elżbieta Michał Król, Elżbieta Katarzyna Kunegunda Fryzowicz; Maria Jan Witecki, Janina Mikulska, Józef Ruchała, Józef Witecki, Antoni Plata, Stanisław Szczygieł, Ludwika Zwolińska; Maria Józef Bronisław Nowogórski, Stanisław Antoni Żelasko, Zofia Stanisław Kotlarz, Józef Stanisław Bryła, Rozalia Franciszek Rozalia Gancarczyk; Ewa Cudzich, Ewa Wojciech Elżbieta Jan Janik, Jan Warchoła; Jan Kunegunda Antoni Tadeusz Wojsław, Stefan Katarzyna Michał Dara, Anna Kamińska, Maria Garwol; Wojciech Katarzyna Jan Leszek Rusnak, Wojciech Katarzyna Władysław Maria Anna Bogusław Adam Uryga, Władysława Mastalerz Maria Borek; Maria Stanisław Tokarz Józef Maria Zwolińscy, Jan Kurowski; Bronisława Jan Gomółka, Kunegunda Stanisław Mężyk, Jan Wnęk, Krystyna Kałuzińska, Helena Jan Walkowscy, Kamil Szczepaniak; Maria Wastag, Kunegunda Lorek, Katarzyna Jan Stanisław Żelazko, Anna Józef Matyaszek, Józef Jędrzejka, Janina Żarnowska; Roman Marianna Wojciech Marcinowscy, Józef Ludwika Gomółka, Janina Edward Żelazko, Maria Edward Gurgul, Roman Marek Kożuch; Wojciech Magdalena Bronisław Żelasko, Helena Tomasz Jan Zofia Mordarscy, Wojciech Stefania Władysław Ledniowscy, Wanda Janusz Kolarz, Jan Fryzowicz, Józef Szołdrowski, Mirosław Gral, Józef Kunegunda Król, Wojciech Stefania Górczyk; Józef Maria Ciapała, Zofia Jan Matiaszek, Edward Plata; Józef Maria Wajda, Bronisław Marian Stanisław Wajda, Jan Maria Witeccy, Antoni Plata; Weronika Józef Andrzej Jakub Drabik; Jan Kunegunda Stanisław Fiut; Katarzyna Józef Stanisław Krzak, Piotr Andrzej Górka, Stanisław Jan Jabłońscy, Helena Stanisław Kuniccy; Aniela Wojciech Jojczyk; Franciszek Żelasko, Jan Rozalia Skrzymowscy; Jan Janik, Leonia Józef Szczepaniak, Franciszek Biernat, Józef Tadeusz Luberda; Wojciech Katarzyna Kazimierz Wielek, Wojciech Maria Wielek, Janina Uryga; Janina Franciszek Józef Plata, Zofia Jan Krajewscy, Danuta Tadeusz Górka; Zofia Adam Pasiut, Wanda Konstanty, Antoni Stanisław Żelasko, Zofia Mordarska, Jan Kamiński; Bronisława Władysław Wielek, Maria Jan i siostra Romualda Bodziony; Stefania Bolesław Noga; Tomasz Kunegunda Pasiut, Piotr Dara; Władysław Zofia Antoni Władysław Plata, Jan Maria Witeccy; Aniela Bronisław Pasiut, Zofia Plata, Stefania Pietrzyk; Janina Bolesław Stefania Michał Kożuch, Maria Stanisław Lorek, Zofia Roch Maria Michał Ruchała, Józefa Wojciech Bodziony; Anna Franciszek Maria Jan Witeccy, Maria Michał Józef Zarabscy, Maria Józef Nadobny, Ludwika Stanisław Zwolińscy, Jan Bronisława Sikora, Józef Witecki, Anna Stanisław Migacz, Zofia Michał Szkalscy; Eugeniusz Janina siostra Alicja Maria Małgorzata Stanisław Krzyszowscy, Zofia Jan Zawilińscy; Stanisław Tadeusz Bodziony, Wanda Antoni Kuniccy, Stanisława Połetek, Władysław Kunicki; Ewa Wojciech Janik, Anna Wojciech Jan Dzierzęga, Ewa Cudzich Maria Naglak, Mieczysław Komperda; Feliks Sławomir Salamon, Ludwika Józef Litwa; Anna Jan Jakub Jurkowscy, Krystyna Wilczyńska; Maria Józef Wąsowicz, Kunegunda Józef Król, Anna Wojciech Wąsowicz, Stefania Wojciech Górczak; Edward Genowefa Gieniec, Piotr Anna Plata; Wojciech Piekarczyk, Maria Wojciech Stanisław Gancarczyk, Jan Stanisław Zofia Krystyna Natalia Król; Bronisław Ludwika Franciszek Janik, Maria Jan Iwańscy, Genowefa Kazimierz Mordarscy, Janina Jan Marcisz, Emilia Anna Mieczysław Filip; Wanda Katarzyna Jakub Konstanty, Zofia Adam Pasiut, Jan Kamiński; Franciszek Apolonia Józef Stanisław Dadał, Piotr Stefania Stanisław Józef Mordak; Janina Józef Fryzowicz, Wojciech Kunegunda Zdzisław Fiut, Marek Bożena Konopińscy; Stefania Stefan Kuzak, Jóżef Witecki, Bronisław Wojciech Stanisław Maria Franciszek Plata; Józef Elżbieta Jan Janina Józef Teofila Krajewscy, Stefan Bronisława Hebda; Władysław Anna Wojciech Zielińscy, Jan Stefania Jan Hejmej, Małgorzata Sikora; Jóżef Stefania Plata, Władysław Katarzyna Żelasko; Józef Anna Eugeniusz Tadeusz Bodziony, Józef Fryzowicz; Antoni Gancarczyk, Krystian Dudek, Antoni Jaworski; Janina Mieczysław Plata, Stanisława Stanisław Dara, Krzysztof Tokarczyk; Janina Jan Bronisław Kurowscy, Józef Anna Stanisław Kurowscy, Władysław Kurowski; Janina Józef Jan Kumor, Aniela Jan Świechowscy, Ks. Stanisław Maślak, Zofia Bodziony; Genowefa Władysław Gąsiorowski, Genowefa Władysław Marian Dara; Małgorzata Józef Stanisław Józef Hejmej; Janina Jan Krajewscy, Ludwika Józef Gomółka; Józef Kachniarz Bronisław Władysław Marcela Kuchnia, Tadeusz Grochowski; Józef Janina Jan Kumor, Józef Kunegunda Władysław Aniela Król; Stanisław Anna Jan Żelasko, Jan Edward Kroczek, Genowefa Rejowska; Zofia Wojciech Bronisław Kuchnia, Kunegunda Antoni Władysław Józef Gancarczyk, Franciszek Fryzowicz; Józef Aniela Krajewscy; Franciszek Maria Bodziony, Czesław Robert Niejadlik; Maria Stanisław Józef Plata, Maria Józef Franczyk; Szczepan Bargieł, Jan Małgorzata Jurkowscy; Jan Kamiński, Adam Zofia Pasiut, Wanda Konstanty, Jan Fryzowicz; Andrzej Anna Władysław Hebda, Zofia Władysław Zofia Wojciech Janina Zofia Aniela Jan Kożuch, Feliks Sławomir Salamon, Augustyn Zelek; Maria Jakub Julian Pasiut, Stanisław Stefania Maria Jakub Pasiut; Stanisława Teofil Kotlarz, Janina Franciszek Józef Plata, Jan Zofia Krajewscy; Bronisława Wojciech Stanisław, Franciszka Maria Plata, Wojciech Jadwiga Wojciech Gutowscy; Jan Mordarski, Józef Kamil Witkowski, Andrzej Stefania Wójs. Jan Józefa Mordarski; Ewa Jan Janina Krajewscy; Maria Franciszek Katarzyna Stanisław Fiut, Maria Jan Perlik, Józef Witecki, Zofia Hebda, Maria Henryk Glaba, Jan Maria Jan Zwolińscy, Bronisława Jan Wojtas; Bronisław Władysław Kumor; Zenon Matyaszek; Jan Janina Jakub Agnieszka Kuchnia, Józef Maria Bodziony; Jan Władysław Fryzowicz; Stanisław Teresa Bronisław Plata; Stanisława Teofil Kotlarz; Franciszek Maria Kurowscy; Ryszard Gomułka; Roman Pawlik, Weronika Stanisław Krzak, Zofia Nowińska, Irena Szatny; Jan Kawalec; Ryszard Józef Aniela Stefan Szarata, Stanisława Józef Olszak; Aniela Jan Świechowscy, Maria Stanisław Żelasko, Janina Rządca; Piotr Kunicki, Janina Jan Krajewscy; Józef Dadał; Aniela Jan Świechowscy, Janina Jóżef Wastag, Zofia Józef Fryzowicz; Władysław Dadał, Maria Edward Gurgul, Jakub Kotas, Krzysztof Bałuszyński; Henryk Alfreda Wiesław Stanisław Mirosław Henryk Czerwiński, Bogusława Czesław Tkacz, Irena Młynarczyk, Zbigniew Pisarski; Wojciech Julia Katarzyna Józefa Fiut, Rozalia Leśniak, Julian Pasiut; Jan Józefa Stanisław Mordarscy, Szczepan Maria Roman Marek Kożuch; Jakub Maria Julian Pasiut, Katarzyna Fiut, Rozalia Leśniak, Rozalia Jerzy Ciszewscy, Jan Maria Fiut; Zofia Franczak, Helena Aleksander Anna Józef Plata, Agnieszka Stanisław Andrzej Trystuła, Mikołaj Jakub Wilczyński, Robert Górowski, Teresa Franciszek Michała Mrowca, Kazimiera Kmak, Andrzej Jakubiak, Ryszard Gomółka.