Wypominki

WYPOMINKI – 2021  / część I –  godz. 7.45 /

Miłosierdziu Bożemu polecają się dusze zmarłych biskupów: Jerzego Ablewicza, Józefa Życińskiego; zmarłych kapłanów a szczególnie: Mariana Koterby; dusze fundatorów i budowniczych Kościoła; zmarłych nauczycieli i wychowawców, którzy pracowali w naszej parafii; dusze ludzi, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny, oraz dusze zmarłych:

Maria Józef Bronisław Nowogórscy, Zofia Stanisław Kotlarz, Stanisława Antoni Żelazko, Zofia Hyclak; Franciszek Rozalia Matyaszek, Weronika Florek, Maria Rożek, Wojciech Aniela Jojczyk, Ignacy Maria Migacz; Augustyn Andrzej Sebastian Bilski; Natalia Krystyna Zofia Jan Józef Król, Wojciech Piekarczyk; Franciszek Janina Józef Plata, Jan Zofia Plata, Maria Wojciech Zofia Jan Krajewscy, Tadeusz Kos, Teresa Józef Kolbusz, Stanisław Kolbusz; Zofia Bogdańska, Ignacy Władysława Janik, Jan Elżbieta Janik, Jerzy Maria Michał Plata; Władysław Józefa Kazimierz Janina Florian Rakowscy, Franciszek Marianna Zwolińscy, Henryk Dobosz; Maria Seweryn Piekarczyk, Aniela Józef Krajewscy, Maria Błachut; Władysław Józefa Kazimierz Janina Rakowscy, Henryk Stanisław Marianna Dobosz, Henryka Dariusz Kujawa; Wincenty Zofia  Kazimiera Stanisław Zofia Plata, Michał Stanisław Bronisława Sobczak, Weronika Grońska; Teofila Stanisław Kurowski, Janina Kmiecik, Zofia Mikołaj Gurgul; Józef Wanda Migacz, Franciszek Janina Plata, Józef Mikołaj Plata; Władysław Jan Morzywołek, Antoni Julia Komin, Jan Anna Elżbieta Józef Plata; Kazimierz Maria Olchawa, Józef Jan Burzykowski, Jan Dara, Maria Antosz, Tadeusz Maria Olchawa; Genowefa Władysław Marian Dara, Rozalia Genowefa Władysław Gąsiorowski, Kunegunda Trzcińska; Zofia Wojciech Bronisław Kuchnia, Kunegunda Antoni Władysław Józef Gancarczyk, Franciszek Fryzowicz; Ludwik Zofia Józef Wastag; Władysław Jawor; Jan i syn Jan Miczołek, Stanisława Dadał, Robert Herduś; Franciszek Janina Józef Plata, Jan Zofia Krajewscy, Stanisław Tadeusz Bodziony; Wojciech Roman Marianna Marcinowscy, Marek Roman Kożuch, Józef Ludwika Gomułka, Janina Edward Żelazko Maria Edward Gurgul;  Michał Katarzyna Jan Dara, Andrzej Jania, Franciszek Katarzyna Władysław Jerzy Kotlarz, Helena Franciszek Banach; Wanda Katarzyna Jakub Konstanty, Adam Pasiut, Agnieszka Żelasko; Tadeusz Danuta Górka; Jan Janina Kuchnia, Tadeusz Stanisław Bodziony; Stanisława Stanisław Staniszewscy, Zofia Józef Kuzak; Czesław Popardowski; Ignacy Uryga, Genowefa Dara, Józef Piwowar; Józef Maria Wincenty Zofia Dara, Wojciech Anastazja Noga, Jan Zofia Zbigniew Gródek, Jan Magdalena Krzak, Jan Teresa Kucharczyk; Wincenty Kunegunda Ignacy Uryga, Michał Stefania Kożuch, Zygmunt Grojec; Stanisława Józef Kunicki, Maria Wojciech Krajewscy; Ksiądz Wojciech Kubacki, Józef Janina Kubaccy, Protazy Lorek, Stanisław Ledniowski; Józef Janina Górka, Tadeusz Stanisław Maria Józef Bodziony; Stanisława Jóżef Kunicki, Maria Wojciech Krajewscy, Robert Irena Kuniccy, Salomea Ludwik Konopka, Józef Wastag; Jan Barbara Stanisław Gutowscy, Wojciech Katarzyna Bielak; Stanisław Maria Józef Plata, Józef Maria Franczyk; Adam Żelasko, Teresa Wojciech Szewczyk; Franciszek Żelasko, Jan Rozalia Skrzymowscy; Kazimierz Szczęśniak, Maria Tadeusz Kaczmarczyk, Stanisław Kunegunda Wastag; Zofia Ignacy Plata, Edward Jan Hebda Piotr Trystuła; Józef Katarzyna Krężel, Ludwik  Zofia Józef Wastag; Władysław Michał Ludwika Świechowscy, Jan Rozalia Skoczeń, Zofia Bodziony; Stanisław Maria Józef Plata, Franciszek Józefa Szewczyk, Stanisława Sulkowska; Stanisław Kunegunda Wastag, Jan Barbara Stanisław Gutowscy; Stanisława Stanisław Dara, Janina Mieczysław Plata, Krzysztof Tokarczyk; Antoni Szewczyk, Katarzyna Hanzel; Michał Anna Kasprzyk, Jan Janina Osika, Apolonia Józef Plata; Bronisława Wojciech Franciszka Maria Stanisław Plata, Wojciech Jadwiga Wojciech Gutowscy; Wojciech Jadwiga Wojciech Gutowscy, Zofia Wojtaczka; Ignacy Maria Mróz, Anna Jan Jakub Jurkowscy; Ks. Władysław Marcinowski, Jerzy Elżbieta Jakub Józefa Marcinowscy, Maria Jakub Gutowscy, Maria Edward Marcinowscy; Stefania Józef Plata, Katarzyna Władysław Żelasko; Janina Józef Fryzowicz, Kunegunda Wojciech Zdzisław Fiut, Marek Konopiński;  Stanisław Janina Wielek, Tadeusz Kazimierz Bronisław Rodak; Janina Teofil Gomółka, Teofil Uryga, Jan Michał Agnieszka Stanisław Ledniowscy, Bronisław Litwa, Władysław Kłodziński; Elżbieta Józef Teofil Józef Krajewscy, Stefan Bronisława Hebda; Józef Anna Stanisław Władysław Marek Stanisław Dadał, Stanisław Genowefa Franciszek Gurgul; Stanisław Stanisława Jadwiga Wiesław Józef kurowscy, Barbara Klemens Słowik, Maria Piotr Robert Herduś; Jan Duda; Władysław Wojciech Anna Zielińscy, Małgorzata Sikora, Jan Stefania Jan Hejmej, Roman Cecylia Malinowscy; Stanisław Maria Żelazko, Antoni Szymaniec, Tadeusz Grochowski, Wanda Franciszek Zarzycki; Janina Stanisław Wielek, Maria Ignacy Mróz; Helena Ignacy Władysław Edward Janina Adam Żelazko, Zofia Stanisław Edward Burdaccy, Teresa Józef Edyta Tomasik; Jan Stefania Kroczek; Stefania Władysław Stanisław Ledniowscy; Edward Genowefa Gieniec; Bronisław Władysław Kumor; Julia Wojciech Katarzyna Józefa Fiut, Rozalia Leśniak; Julian Jakub Maria Pasiut, Katarzyna Fiut, Rozalia Jerzy Ciszewscy; Józef Maria Patynowscy, Jan Maria Zygmunt, Czesław Stefania Frączek, Marcin Skoczeń Tadeusz Grochowski; Piotr Kunicki, Janina Jan Krajewscy; Elżbieta Sylwester Zofia Weronika Popardowscy; Daniel Halina Kozielec, Gustaw Elżbieta Migacz, Helena Zygmunt, Andrzej Bodziony; Jan Rozalia Franciszek Olszak, Stanisław Ignacy Gertruda Olszak, Anna Zbigniew Madejewscy, Maria  Wojciech Gurgul; Stefania Stefan Kuzak, Józef Witecki, Bronisława Wojciech Stanisław  Plata,  Zdzisław Jurkowski, Anna Władysław Stanisław Jan Kawalec, Stefania Jan Ignacy Janik; Maria Franciszek Katarzyna Stanisław Fiut, Maria Jan Perlik, Jozef Witecki, Zofia Hebda, maria Henryk Glaba, Jan Maria Jan Zwoliński, Bronisława Jan Wojtas; Leonia Józef Szczepaniak, Jan Janik, Ksiądz Stanisław Janik, Franciszek Biernat, Józefa Tadeusz Luberda; Janina Bolesław Stefania Michał Kożuch, Maria Stanisław Lorek, Zofia Ruchała; Jan Kawalec; Maria Edward Gurgul, Józef Perlik, Jakub Kotas, Wanda Antoni Kunicki, Teresa Jurkowska, Bronisław Kuchnia; Jakub Apolonia Józef Dara, Jan Zofia Józef Piwowar; Zofia Jan Matiaszek Edward Plata; Jan Fryzowicz; Stanisław Teresa Bronisław Plata; Jan Józef Zofia Fryzowicz, Franciszek Maria Gomułka; Anna Stanisław Uryga Józef Piwowar;      

WYPOMINKI – 2021  / część II –  godz. 10.15 /

Miłosierdziu Bożemu polecają się dusze zmarłych biskupów: Jerzego Ablewicza, Józefa Życińskiego; zmarłych kapłanów a szczególnie: Mariana Koterby; dusze fundatorów i budowniczych Kościoła; zmarłych nauczycieli i wychowawców, którzy pracowali w naszej parafii; dusze ludzi, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny, oraz dusze zmarłych:

Stanisław Anna Jurczak, Bronisław Danuta Jurczak, Józef Maria Kulig, Zofia Hyclak, Anna Kubacka; Władysław Aniela Król, Kunegunda Maria Wojciech Anna Wojciech Kasprzyk, Józef Skoczeń; Józef Franciszka Rozalia Obrzud; Wojciech Anna Maria Plata, Franciszek Bronisława Dara, Jan Gutowski, Aniela Florek; Józef Anna Matyaszek, Jan Katarzyna Stanisław Żelasko, Maria Wastag, Kunegunda Lorek, Janina Żarnowska, Józef Jędrzejka; Andrzej Hebda, Władysław Zofia Kożuch, Janina Jan Sadowska, Augustyn Zelek; Anna Franciszek Maria Józef Wieteccy, Józef Maria Nadobny, Ludwika Władysław Stanisław Zwolińscy, Maria Michał Józef Zarabscy, Wojciech Zielińscy, Jan Bronisława Sikora; Stanisława Teofil Kotlarz, Franciszek Janina Józef Plata, Zofia Jan Krajewscy; Jan Kunegunda Antoni Tadeusz Wojsław, Stefan Michał Katarzyna Dara, Maria Emil Garwol, Anna Józef Kamińscy; Władysław Plata, Stanisława Józef Olszak, Zofia Władysław Antoni Plata; Marian Trzciński, Bronisław Marcela Władysław Kuchnia; Ludwik Zofia Janina Jan Rządca, Stanisław Maria Żelazko; Jan Elżbieta Wojciech Janik, Ewa Cudzich, Teodor Maria Haraman, Jan Mikołaj Warchoła, Władysław Maria Janik; Maria Józef Bronisław Nowogórscy, Rozalia Franciszek Antoni Rozalia Gancarczyk, Stanisława Antoni Żelazko, Zofia Stanisław Kotlarz; Julia Piotr Plata, Stefania Józef Mróz, Stanisława Mieczysław Czech; Stanisław Leszek Katarzyna Wojciech Rusnak, Maria Władysław Bogusława Uryga, Maria Borek, Władysławy Mastalerz; Wojciech Aniela Jojczyk, Zofia Lorek; Janina Jan Kuchnia, Maria Józef Bodziony, Agnieszka Jakub Kuchnia, Zdzisław Szkaradek, Józef Jankoś; Wojciech Katarzyna Kazimierz Wielek, Wojciech Maria Wielek, Janina Uryga; Wincenty Maria Józef Skoczeń, Jan Maria Jan Zwolińscy; Szczepan Bargieł, Jan Małgorzata Jan Jurkowski; Stanisław Tadeusz Bodziony, Wanda Antoni Kunicki, Ks. Kazimierz Władysław Tomasz Kunicki; Franciszek Maria Franciszek Gomółka, Jan Bronisława Gomółka, Jan Rozalia Jan Wojciech Franciszek Wnęk, Stanisław Kunegunda Mężyk, Jan Helena Stanisław Walkowscy, Krystyna Kałuzińska; Stanisław Jan Szczerba, Katarzyna Franciszek Stefan Serafin, Jan Stefania Stanisław Fryzowicz; Franciszek Janina Józef Plata, Zofia Jan Maria Wojciech Krajewscy Zofia Jan Plata; Anna Wojciech Jan Dzierzęga, Wojciech Janik, Maria Naglak, Ewa Cudzich, Mieczysław Komperda, Józef Buła; Anna Jan Plata, Antonina Franciszek Józef Bodziony, Kazimierz Plata; Ludwik Salomea Teresa Stanisław Konopka, Józef Wastag; Maria Piotr Kożuch, Stefania Jan Władysław Zwolińscy, Józef Chlebek; Franciszek Maria Bodziony, Robert Czesław Niejadlik; Michał Elżbieta Król, Wojciech Katarzyna Skrzymowscy, Józef Władysława Migacz, Kunegunda Fryzowicz;        Wojciech Katarzyna Józef Maria Władysław Lorczyk; Władysław Mazur, Andrzej Cieślicki, Zofia Peciak, Maria Pogwizd, Paweł Maria Mazur; Józef Maria Bronisław Stanisław Marian Wajda, Antoni Plata, Maria Witecka; Józef Kachniarz, Bronisław Władysław Marcela Kuchnia, Antoni Kmak, Tadeusz Grochowski; Jan Kunegunda Stanisław Fiut, Bronisława Jan Wojtas; Jan Katarzyna Ledniowscy, Adam Pasiut, Antoni Żelasko, Wanda Konstanty; Jan Kurowski; Zofia Władysław Antoni Władysław Plata, Maria Witecka; Józef Anna Kamińscy; Stanisław Bronisława Michał Sobczak, Kazimiera Plata, Weronika Józef Groński, Genowefa Stanisław Gurgul; Janina Eugeniusz Krzyszowscy, Siostra Alicja Maria Krzyszowska, Małgorzata Miętus, Stanisław Koza, Zofia Jan Zawilińscy; Józef Wastag, Stefania Jan Stanisław Fryzowicz; Maria Stefan Pietrzak, Jan Zofia Jurkowscy; Piotr Anna Plata, Stefan Janina Szkarłat, Jan Wastag; Władysław Krzysztof Kowalczyk, Stanisława Kunicka;  Katarzyna Józef Stanisław Krzak, Piotr Andrzej Górka, Jan Stanisław Jabłońscy, Helena Stanisław Kuniccy; Jan Janina Bronisław Kurowscy, Józef Anna Stanisław Plata, Władysław Kurowski; Józef Maria Wąsowicz, Wojciech Stefania Górczyk, Józef Kunegunda Król, Anna Leopold Jaromin, Bronisław Kazimiera Berestka, Zygmunt Zofia Walasiak, Bronisław Żelazko, Edmund Piotr Gburek;  Bolesław Stefania Noga; Feliks Salamon, Ludwika Józef Litwa; Jan Józefa Jan Mordarscy, Andrzej Stefania Wójs, Józef Kamil Witkowscy; Andrzej Kawalec, Stefania Feliks Bronisław Ciapała; Małgorzata Józef Stanisław Józef Hejmej; Maria Józef Witecki, Józef Ruchała, Janina Mikulska, Antoni Plata, Ludwika Zwolińska; Wojciech Magdalena Bronisław Żelasko, Wojciech Stefania Władysław Ledniowscy, Wojciech Stefania Górczyk, Józef Kunegunda Franciszek Król, Jan Zofia Tomasz Helena Mordarscy, Wanda Janusz Kolarz, Józef Szołdrowski, Józef Kunegunda Król; Bronisława Władysław Wielek; Teresa Jurkowska, Jan Małgorzata Jan Jurkowscy, Jan Maria Witkowscy; Weronika Franciszek Katarzyna Władysław Żelazko, Kazimiera Zofia Wincenty Plata, Anna Wojciech Bolesław Marcinowscy, Kazimierz Kożuch, Bronisława Stanisław Sobczak; Władysław Rozalia Franciszek Bukowiec, Janina Edward Katarzyna Stanisław Duda; Maria Edward Gurgul, Władysław Dadał; Józef Katarzyna Szczepaniak, Kazimiera Pawlik, Katarzyna Klag, Jan Palki, Nikodem Plata, Grzegorz Hajdug, Józef Piwowar; Apolonia Jan Kowalczyk, Maria Jakub Zofia Plata, Irena Władysław Król; Józef Jan Stanisław Jan Mordarscy, Szczepan Maria Roman Marek Kożuch; Jan Fryzowicz, Maria Jan Maria Kamińscy, Adam Pasiut, Wanda Konstanty, Teresa Andrzej Lorek; Szczepan Marianna Franciszka Katarzyny Władysław Kotlarz, Helena Kazimierz Stanisław Franciszek Banach, Jan Dara, Zofia Kotlarz; Ewa Jan Janina Krajewscy; Józef Ciągło, Andrzej Hebda, Krystyna Władysław Katarzyna Bodziony; Ludwika Michał Franciszek Józef Plata; Jan Maria Bodziony, Józef Ciapała, Zofia Skomoroska, Janina Laicht; Ludwika Józef Gomółka, Janina Jan Krajewscy; Stanisław Anna Jan Żelazko, Jan Kroczek, Genowefa Rejowska; Kunegunda Jakub Matiaszek, Władysław Maria Józef Ignacy Matiaszek; Józef Aniela Krajewscy; Stanisława Józef Anna Dadał; Michał Ludwika Plata; Władysław Krzysztof Kowalczyk, Janina Zabłocka, Katarzyna Witkowska, Piotr Stanisława Kożuch; Józef Jan Kumor, Józef Kunegunda Władysław Aniela Król, Helena Świder, Kazimierz Chochorowski, Józef Kunegunda Król; Roman Pawlik, Weronika Stanisław Krzak, Zofia Nowińska; Teofil Stanisława Kotlarz, Józef Anna Gomółka; Aniela Stefan Józef Ryszard Szarata, Stanisława Józef Olszak; Józef Anna Eugeniusz Bodziony; Aniela Jan Świechowscy, Józef Wastag, Zofia Józef Jan Fryzowicz; Helena Aleksander Plata, Zofia Franczak, Agnieszka Stanisław Andrzej Trystuła, Mikołaj Jakub Wilczyński, Stanisław Anna Józef Plata, Teresa Franciszek Jakub Mrowca, Andrzej Jakubiak, Kazimiera Kmak; Józef Jan Władysław Kumor, Aniela Jan Władysław Świechowscy, Kunegunda Józef Król, Jan Fryzowicz; Władysław Bolesław Józef Twaróg, Bartłomiej Pawlikowski; Stanisław Stefania Pasiut, Jakub Maria Julian Pasiut; Zofia Plata, Aniela Bronisław Pasiut