Caritas

CARITAS PARAFII DŁUGOŁĘKA-ŚWIERKLA
Ks. Paweł Kurzeja – przewodniczący
Katarzyna Plata – zastępca przewodniczącego
Alina Nowogórska – skarbnik
Maria Nowogórska
Kazimiera Plata
Celina Fryzowicz
Anna Żelasko
Władysława Żelasko

Wśród naszych najważniejszych zadań są: pomoc dzieciom i osobom starszym, wspieranie Akcji Krwiodawstwa, udział w akcjach Caritas Diecezjalnej.