Małżeństwo

I. Trzy miesiące przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszając się na pierwszą rozmowę przynoszą:
1. Metrykę chrztu św. wystawioną w ciągu ostatnich 3 miesięcy wraz z adnotacją o Sakramencie Bierzmowania.

2. Dowody osobiste.

3. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.

4. Świadectwo nauki religii ostatnich klas szkoły

podstawowej i średniej.

II. Na drugą rozmowę narzeczeni zobowiązani są dostarczyć:
1. Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach.
2. Zaświadczenie o ukończeniu katechizacji przedmałżeńskiej oraz potwierdzenie z Poradni Rodzinnej i odbytym Dniu Skupienia.
3. Zaświadczenie z USC do małżeństwa konkordatowego.

III. W dniu zawarcia Sakramentu Małżeństwa świadkowie przynoszą:
1. Kartki od spowiedzi narzeczonych.
2. Obrączki ślubne.

Świadkowie przystępując wcześniej do Sakramentu Pokuty przyjmują Komunię św. w intencji nowożeńców.