Wypominki

WYPOMINKI – 2024 / część I – godz. 7.45 /

Miłosierdziu Bożemu polecajmy zmarłych, wypraszając dla nich łaskę odpuszczenia wszystkich kar za grzechy i wieczną radość w niebie.

Módlmy się za zmarłych biskupów; abp Jerzego Ablewicza i Józefa Życińskiego, zmarłych kapłanów, a szczególnie ks. Mariana Koterby, ks. Zbigniewa Krzyszowskiego, zmarłych nauczycieli i wychowawców, którzy pracowali w naszej parafii, duszy tych którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny, zmarłych fundatorów i dobrodziejów naszego Kościoła i naszej Parafii,

oraz za wszystkich wiernych zmarłych wypominanych w naszej parafii; Śp.

          Maria Wojciech Krajewscy, Zofia Józef Stanisława Kuniccy; Henryk Stanisław Marianna Dobosz, Janina Józefa Władysław Kazimierz Rakowscy, Henryka Dariusz Kujawa; Władysław Józefa Kazimierz Janina Florian Wiktoria Rakowscy, Franciszek Marianna Zwoliński, Henryk Dobosz; Krystyna Wilczyńska, Anna Jan Jakub Jurkowscy; Maria Józef Bronisław Stanisław Nowogórski, Stanisława Antoni Żelasko, Zofia i Stanisław Kotlarz, Krystyna Gancarczyk, Zofia i Jan Hyclak; Antoni Gancarczyk, Krystian Dudek, Antoni Jaworski; Franciszek Rozalia Matiaszek, Roman Maria Rożek, Tadeusz Weronika Florek, Wojciech Aniela Jojczyk; Janina Franciszek Anna Józef Zofia Jan Plata, Andrzej Deryjski, Zofia Jan Krajewski, Teresa Józef Stanisław Kolbusz, Elżbieta Jan Filip Błaszczyk, Maria Józef Patynowski, Tadeusz Kos, Andrzej Cieślicki, Maria Franciszek Kurowski, Jan Hejmej; Stanisław Kunegunda Wastag, Jan Barbara Stanisław Gutowscy, Kazimierz Szczęśniak, Marianna Tadeusz Kaczmarczyk; Józef Janina Górka, Józef Maria Andrzej Bodziony, Tadeusz Danuta Górka; Jan Małgorzata Stanisław Jan Zofia Jurkowscy, Jan Bronisława Szczepan Bargieł; Władysław Aniela Król, Wojciech Anna Maria Kunegunda Wojciech Kasprzyk, Józef Skoczeń, Antoni Lorczyk; Janina Katarzyna Stanisław Edward Duda, Stefania Rozalia Władysław Franciszek Bukowiec; Jan i syn Jan Miczołek, Stanisława i syn Józef Dadał, Robert Herduś, Tadeusz Grochowski; Janina Jan Agnieszka Jakub Kuchnia, Maria Józef Bodziony; Ignacy Władysława Jan Elżbieta Janik, Zofia Bogdańska, Jerzy Michał Maria Plata; Józef Kachniarz, Bronisław Marcela Władysław Kuchnia, Antoni Kmak, Tadeusz Grochowski; Władysław Wojciech Anna Zielińscy, Małgorzata Sikora, Stefania Jan Hejmej, Janina Drabik; Zofia Adam Pasiut, Antoni Żelasko, Zofia Mordarska, Wanda Konstanty, Stanisław Żelasko, Jan Kamiński; Anna Stanisław Żelasko, Jan Edward Kroczek, Genowefa Rejowska; Wojciech Anastazja Noga, Wincenty Zofia Dara, Jan Magdalena Krzak, Józef Maria Dara, Jan Zofia Zbigniew Gródek, Jan Teresa Kucharczyk; Bronisława Władysław Wielek; Antoni Szewczyk Katarzyna Hanzel; Anna Bielak, Maria Ignacy Mróz, Janina Stanisław Wielek; Anna Katarzyna Wojciech Bielak, Barbara Jan Stanisław Gutowski; Józef Dadał; Jan Maria Jan Kamińscy, Zofia Adam Pasiut, Wanda Konstanty; Jan Maria Jan Kamińscy, Zofia Adam Pasiut, Wanda Konstanty, Wojciech Chochorowski, Janina Tadeusz Michalik, Teresa Antoni Toporek; Stanisław Maria Józef Plata, Franciszek Józefa Czesław Szewczyk, Stanisława Sułkowska; Adam Żelasko, Teresa Wojciech Szewczyk; Maria Franciszek Bronisława Jan Gomółka, Kunegunda Stanisław Mężyk, Rozalia Jan syn Jan Wnęk, Helena Jan Walkowscy, Krystyna Kałuzińska, Antoni Biel, Elżbieta Wojciech Wyrostek, Julia Wielowska; Małgorzata Józef Władysław Józef Stanisław Hejmej; Wincenty Kunegunda Ignacy Henryk Uryga, Michał Stefania Jan Kożuch, Józef Piwowar, Zygmunt Grojec, Julia Edward Czerwiński; Zofia Wojtaczka, Wojciech Jadwiga Wojciech Gutowski; Jakub Maria Zofia Piotr Wojciech Anna Plata, Władysław Irena Król, Józef Matyjaszek, Czesław Weronika Zofia Popardowski, Wojciech Anna Kowalczyk; Elżbieta Stanisław Leszek Katarzyna Wojciech Rusnak, Maria Władysław Uryga; Wanda Józef Tadeusz Migacz, Janina Franciszek Józef Mikołaj Plata, Jan Małgorzata Stanisław Teresa Jurkowscy, Władysław Józefa Kazimierz Janina Rakowscy, Henryk Dobosz, Jan Maria Witkowscy; Józef Anna Stanisława Józef Dadał; Władysław Zofia Władysław Antoni Plata, Stanisława Józef Olszak; Kazimiera Wincenty Zofia Stanisław Zofia Plata, Bronisława Stanisław Sobczak; Helena Ignacy Władysław Edward Janina Adam Żelazko, Zofia Stanisław Edward Burdaccy, Teresa Edyta Józef, Tomasik; Maria Stanisław Żelazko, Władysław Lorek, Antoni Szymaniec, Tadeusz Grochowski, Wanda Franciszek Zarzyccy, Jan Michalina Kubik; Wojciech Katarzyna Pietruszka, Roman Alfreda Cabała; Anna Stanisław Teofila Kurowscy, Janina Jan Kmiecik, Zofia Mikołaj Gurgul; Maria Piotr Teofil z żoną Kożuch, Stefania Jan i ich dzieci Zwolińscy, Józef Chlebek; Maria Ignacy Mróz, Janina Stanisław Wielek, Tadeusz Kazimierz Bronisław Rodak; Walenty Teresa Michał Katarzyna Justyna Jan Dara, Franciszek Katarzyna Marian Zofia Kotlarz; Kazimierz Maria Tadeusz Maria Olchawa, Józef Burzykowski, Jan Dara; Anna Władysław Gutowscy; Janina Józef Kubaccy, Protazy Lorek, Anna Hybel, ks. Wojciech i ks. Kazimierz Kubaccy; Jan Józefa Jan Mordarski, Stefania Andrzej Wójs, Józef Kamil Witkowski; Jan Wojciech Duda; Józef Anna Eugeniusz Tadeusz; Aniela Jan Świechowscy, Janina Józef Wastag, Zofia Józef Fryzowicz; Jakub Maria Jakub Maria Stanisław Stefania Pasiut; Janina Teofil Uryga, Bronisław Litwa, Janina Teofil Gomółka, Władysław Kłodziński, Krzysztof Łakomy; Jan Franciszek Rozalia Olszak, Wojciech Maria Górgul; Stanisława Stanisław Staniszewscy; Zofia Józef Kuzak; Jan Edward Hebda, Ignacy Zofia Plata, Zbigniew Piotr Trystuła; Józef Anna Stanisław Władysław Dadał, Stanisław Genowefa Franciszek Gurgul, Maria Michał Zarzeka, Helena Tadeusz Bandura; Józef Franciszka Rozalia Obrzud, Stanisław Kunegunda Wastag; Józef Katarzyna Krężel, Zofia Józef Ludwik Wastag; Janina Zdzisław Potoniec, Zofia Wojciech Kostrzewa; Tadeusz Bąk, Waleria Franciszek Tadeusz Kazimierz Kościółek, Honorata Zielińska; Jan Maria Zygmunt, Józef Maria Patynowscy, Czesław Stefania Frączek, Tadeusz Grochowski, Marcin Skoczeń; Władysław Michał Ludwika Władysław Świechowscy, Jan Rozalia Skoczeń; Stanisława Kunicka, Władysław Krzysztof Kowalczyk; Teofil Stanisław Kotlarz; Jerzy Elżbieta Jakub Józefa Maria Marcinowscy, ks. Władysław Marcinowski, Jakub Maria Gutowski; Władysław Stanisław Jan Stefania Fryzowicz, Stanisław Jan Szczerba, Katarzyna Franciszek Stefan Serafin; Anna Piotr Plata, Józef Wastag, Genowefa Edward Gieniec; Michał Ludwika Plata; Ewa Wojciech Janik, Anna Wojciech Jan Dzierzęga, Ewa Jan Cudzich, Maria Naglak; Maria Piotr Robert Herduś, Stanisława Stanisław Józef Jadwiga Wiesław Kurowscy, Barbara Klemens Słowik; Krystyna Władysław Rozalia Franciszek Rozalia Gancarczyk; Aniela Józef Włodzimierz Krajewscy, Maria Błachut, Maria Seweryn Piekarczyk; Janina Józef Jan Kumor, Kunegunda Józef Aniela Władysław Król; Bronisława Stanisław Sobczak, Weronika Grońska, Kazimiera Plata, Stanisław Genowefa Gurgul; Janina Józef Jan Kumor, Aniela Jan Świechowscy, Kunegunda Józef Król, Jan Fryzowicz, ks. Stanisław Maślak, ks. Marian Koterba, Zofia Bodziony; Józef Jakub Apolonia Dara, Jan Zofia Józef Piwowar, Weronika Drabik, Genowefa Dara, Ignacy Uryga; Jan Stefania Kroczek, Jan Zwoliński; Justyna Plata, Krystyna Bodziony; Marian Trzciński, Bronisław Zofia Wojciech Władysław Marcela Kuchnia; Bronisław Ludwika Franciszek Janik, Maria Jan Iwańscy, Genowefa Kazimierz Mordarski; Maria Stanisław Tokarz, Maria Józef Zwoliński; Stanisława Zofia Józef Kuniccy, Maria Wojciech Krajewscy, Salomea Ludwik Konopka, Janina Józef Wastag;

WYPOMINKI – 2024 / część II – godz. 10.15 /

Miłosierdziu Bożemu polecajmy zmarłych, wypraszając dla nich łaskę odpuszczenia wszystkich kar za grzechy i wieczną radość w niebie.

Módlmy się za zmarłych biskupów; abp Jerzego Ablewicza i Józefa Życińskiego, zmarłych kapłanów, a szczególnie ks. Mariana Koterby, ks. Zbigniewa Krzyszowskiego, zmarłych nauczycieli i wychowawców, którzy pracowali w naszej parafii, duszy tych którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny, zmarłych fundatorów i dobrodziejów naszego Kościoła i naszej Parafii,

oraz za wszystkich wiernych zmarłych wypominanych w naszej parafii; Śp.

          Jan Kurzeja, Kazimierz Jan Anna Zofia Plata, Franciszek Antonina Bodziony; Aniela Bronisław Pasiut, Mikołaj Fryczek, Stefania Pietrzyk; Stanisław Anna Bronisław Danuta Jurczak, Anna Kubacka, Józef Maria Kulig, Zofia Jan Hyclak; Piotr Julia Plata, Stefania Józef Mróz, Stanisława Mieczysław Czech; Maksymilian Jan Maria Zwolińscy, Józef Wincenty Maria Skoczeń; Andrzej Kawalec, Feliks Stefania Bronisław Ciapała; Wojciech Aniela Jojczyk; Franciszek Janina Józef Plata, Jan Zofia Krajewscy, Tadeusz Stanisław Bodziony; Daniel Kozielec, Elżbieta Gustaw Migacz, Helena Zygmunt, Jan Janina Kuchnia; Józef Ciągło, Krystyna Władysław Anna Katarzyna Michał Bodziony, Andrzej Hebda; Stanisław Tadeusz Bodziony, Wanda Antoni Władysław ks. Kazimierz Kuniccy, Stanisław Połetek; Maria Józef Bronisław Marian Stanisław Wajda, Maria Jan Witeccy, Antoni Plata; Maria Jan Witecki, Zofia Władysław Antoni Plata, Jan Anna Władysław Kawalec, Ignacy Stefania Jan Janik; Jan Maria Bodziony, Józef Maria Ciapała; Anna Wojciech Maria Plata, Franciszek Bronisława Dara, Jan Gutowski, Aniela Florek; Jan Maria Jan Zwolińscy, Katarzyna Stanisław Maria Franciszek Fiut, Maria Jan Perlik, Józef Witecki, Zofia Hebda, Maria Henryk Glaba, Bronisława Jan Wojtas; Wanda Katarzyna Jakub Konstanty, Adam Zofia Pasiut, Jan Kamiński, Agnieszka Żelasko; Wojciech Katarzyna Kazimierz Wojciech Maria Wielek, Janina Uryga; Weronika Stanisław Krzak, Zofia Nowińska, Roman Pawlik, Irena Szatny, Eugenia Lewandowska; Ewa Wojciech Elżbieta Jan Janik, Ewa Jan Cudzich, Jan Warchoł; Jan Zofia zm. z rodz. Jurkowskich, Stefan Maria Józef Pietrzak; Józef Aniela Krajewscy; Genowefa Władysław Marian Dara, Genowefa Rozalia Władysław Gąsiorowski, Kunegunda Trzcińska, Barbara Uryga, Jan Sałkiewicz; Bronisława Władysław Wielek, Maria Jan Siostra Romualda Bodziony; Józef Maria Wąsowicz, Józef Kunegunda Franciszek Stefania Król, Wojciech Stefania Górczyk, Bronisław Kazimiera Zdzisław Berestka, Leopold Anna Jaromin, Władysław Maria Sobczak; Jan Janina Bronisław Władysław Kurowski, Józef Anna Stanisław Plata; Władysław Morzywołek, Jan Anna Elżbieta Józef Elżbieta Plata, Julia Antoni Komin; Maria Franciszek Bodziony, Robert Czesław Niejadnik; Katarzyna Józef Stanisław Krzak, Piotr Andrzej Górka, Helena Stanisław Kuniccy, Stanisława Jan Jabłońscy; Michał Anna Kasprzyk, Jan Janina Osika, Józef Apolonia Plata; Wojciech Zofia Bronisław Kuchnia, Antoni Kunegunda Władysław Józef Gancarczyk, Franciszek Anna Józef Fryzowicz; Ryszard Józef Aniela Stefan Szarata, Stanisława Józef Olszak; Jakub Maria Julian Pasiut, Katarzyna Jan Maria Fiut, Rozalia Leśniak, Rozalia Jerzy Ciszewski; Wojciech Julia Józefa Katarzyna Fiut, Rozalia Leśniak; Ludwika Michał Józef Franciszek Justyna Plata, Bronisław Weronika Zenon Czesław Piszczek; Piotr Kunicki, Janina Jan Krajewski; Janina Franciszek Józef Plata, Stanisława Teofil Kotlarz, Zofia Jan Krajewscy; Anna Stanisław Uryga, Józef Piwowar; Ludwika Józef Gomółka, Janina Jan Krajewski; Mieczysław Sekuła;  Michał Elżbieta Michał Król, Katarzyna Wojciech Skrzymowscy, Kunegunda Fryzowicz, Władysław Migacz; Stefania Stefan Kuzak, Wojciech Witecki, Bronisława Wojciech Stanisław Franciszka Maria Plata; Józef Janina Fryzowicz, Bożena Marek Konopińscy, Wojciech Kunegunda Zdzisław Fiut; Stanisława Teofil Kotlarz; Feliks Sławomir Salamon, Józef Ludwika Litwa; Genowefa Władysław Gąsiorowski, Weronika Tadeusz Bodziony; Józefa Jan Stanisław Mordarscy, Maria Szczepan Roman Marek Kożuch; Jan Aniela Świechowscy, Stanisław Maria Żelasko; Zofia Jan Matiaszek, Edward Plata; Józef Stefania Plata, Władysław Katarzyna Żelasko; Bronisława Wojciech Stanisław Franciszka Maria Plata, Wojciech Jadwiga syn Wojciech Gutowski; Maria Edward Gurgul, Władysław Dadał; Tomasz Kunegunda Pasiut, Piotr Apolonia Jakub Józef Dara; Wojciech Magdalena Bronisław Kunegunda Żelasko, Wojciech Stefania Władysław Ledniowscy, Wojciech Stefania Górczyk, Józef Kunegunda Król, Helena Tomasz Jan Zofia Mordarscy, Wanda Janusz Kolarz, , Jan Fryzowicz, Józef Szołdrowski, Mirosław Gral, Józef Ledniowski; Jan Kunegunda Antoni Tadeusz Wojsław, Stefan Katarzyna Michał Dara, Maria Garwol, Anna Kamińska; Janina Bolesław Stefania Michał Kożuch, Maria Stanisław Lorek, Zofia Roch Maria Michał Ruchała, Józefa Wojciech Bodziony; Katarzyna Klag, Józefa Szczepaniak, Kazimiera Pawlik, Jan Palki, Nikodem Plata, Grzegorz Hajduk, Józef Piwowar; Katarzyna Jan syn Stanisław Żelasko, Kunegunda Żelasko, Anna Józef Matyaszek, Kunegunda Lorek, Maria Wastag, Janina Żarnowska; Zenon Matyaszek i jego rodzice; Jan Janik, ks. Stanisław Janik, Leonia Józef Szczepaniak, Franciszek Biernat, Józefa Tadeusz Luberda; Bronisław Władysław Kumor, Anna Piotr Chochorowski, Maria Wastag; Władysław Majka; Stefania Bolesław Noga; Jan Maria Witecki, Józef Ruchała, Janina Mikulska, Józef Witecki, Antoni Plata, Stanisław Szczygieł, Ludwika Zwolińska; Anna Franciszek Józef Maria Jan Witeccy, Maria Michał Józef Zarabscy, Maria Józef Nadobny, Anna Migacz, Ludwika Stanisław Zwolińscy, ks. Jan Fryzowicz, Stanisław Elżbieta Leszek Rusnak; Eugeniusz Janina Krzyszowscy, Jan Zofia Zawilińscy; Ludwik Zofia Jan Janina Rządca, Stanisław Maria Żelasko; Wojciech Katarzyna Józef Antoni Lorczyk; Ignacy Władysława Janik, Władysław Anna Żelasko; Jan Józef Zofia Fryzowicz, Franciszek Maria Gomułka, Włodzimierz Maria Kosiński; Jan Władysław Fryzowicz; Roman Marianna Wojciech Marcinowski, Józef Ludwika Gomółka, Marek Roman Kożuch, Janina Edward Żelasko, Maria Edward Gurgul; Józef Anna Kunegunda Józef Stanisław Kamińscy, Franciszek Apolonia Stanisław Dadał; Władysław Krzysztof Kowalczyk, Weronika Robert Wardęga, Józefa Andrzej Hebda, Bronisława Eugeniusz Mazur; Zofia Franczak, Helena Aleksander Stanisław Anna Józef Plata, Agnieszka Stanisław Andrzej Trystuła, Jakub Mikołaj Wilczyński, Robert Górowski, Teresa Franciszek Michał Mrowca, Kazimiera Kmak, Andrzej Jakubiak, Ryszard Gomółka; Weronika Franciszek Żelazko, Kazimiera Plata, Anna Wojciech Marcinowscy, Kazimierz Kożuch; Jan Kunegunda Stanisław Fiut; Jan Kawalec; Franciszek Żelasko, Jan Rozalia Skrzymowscy; Ewa Jan Janina Krajewscy; Jan Zofia Wojciech Jurkowscy, Jan Kurowski; Andrzej Józef Hebda, Augustyn Zelek, Janina Władysław Zofia Kożuch, Dominika Piszczek, Anna Władysław Hebda; Józef Janina Wastag, Salomea Ludwik Teresa Stanisław Konopka; Jakub Kunegunda Maria Matiaszek, Bronisław Bodziony; Stefania Władysław Stanisław Ledniowski; Zofia Wojciech Kostrzewa, Regina Antoni Waksmundzki, Krzysztof Piaskowski, ks. Michał Smolik, Anna Kumor; Franciszek Apolonia Józef Stanisław Dadał, Piotr Stefania Stanisław Józef Mordak;